eng
All categories
Kayseri
Save
2017-06-02
Resume renewed 2 June 2017

Ithalat - ihracat gümrükleme kapsamında herşey in Kayseri

I am looking for a job in Kayseri, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, TL 4,000
Hakan Sonmezcicek 41 years old, Kayseri, higher education

Work experience

İhracat Şefi
16 years 11 mo. Jun 2004 - Сurrent time
Hes Kimya A.Ş.,, Kayseri
16 years 11 mo. Jun 2004 - Сurrent time
İhracat gereklerinin(ihracat operasyonunun takibi ve sonuçlandırılması) yerine getirilmesi ve müşteri portföyünü
genişletme çalışmalarının yürütülmesi,müşteri cari hesaplarını takibi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.Dahilde
İşleme İzin Belgesi kapama işlemlerini takibi ve sonuçlandırılması. Muhtelif zamanlarda müşteri ziyaretlerini yapmak
ve yurt dışı fuarlarına katılarak firma ve ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek
Dış Ticaret Müdürü
1 year 8 mo. Mar 2006 - Nov 2007
Beyaz Kağıt Ltd.Şti,, Adana
1 year 8 mo. Mar 2006 - Nov 2007
İhracat gereklerinin(ihracat operasyonunun takibi ve sonuçlandırılması) yerine getirilmesi ve müşteri portföyünü
genişletme çalışmalarının yürütülmesi,müşteri cari hesaplarını takibi ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.Dahilde
İşleme İzin Belgesi kapama işlemlerini takibi ve sonuçlandırılması. Muhtelif zamanlarda müşteri ziyaretlerini yapmak
ve yurt dışı fuarlarına katılarak firma ve ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek
Aktif Pazarlama Müdürü
5 years 1 mo. Aug 2008 - Sep 2013
H&S Elektronik,, Kayseri
5 years 1 mo. Aug 2008 - Sep 2013
Firmanın faaliyet gösterdiği iç anadolu bölgesi içinde, muhtelif elektronik eşyaların ,
il(Kayseri,Sivas,Yozgat,Nevşehir,Kırşehir,Nigde,Aksaray vb) ve ilçelerinde(Develi, Yahyalı, Yeşilhisar, İncesu,
Şarkışla,Bogazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Bor, Ürgüp, Göreme, Uçhisar vb) satış dağıtım ve pazarlanması faaliyetlerinin
yürütülmesi ayrıca yeni sunulan ürünlerin tanıtımı, pazarlanması ve dağıtım işlemlerinin yürütülmesi.Bununla birlikte
firma müşteri portföyünün sürdürülebilir ve yükselen bir ivme ile geliştirilmesinin sağlanması. Mevcut müşterilerin
stand stok ve cari hesaplarının takibi, tahsilat işlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi.
İhracat Bölge Müdürü
1 year 8 mo. Sep 2013 - May 2015
Atac Makina Kimya San. ve Tic. Ltd,, Adana
1 year 8 mo. Sep 2013 - May 2015
Dış Ticaret Departmanın kurulumu yönetiminin yanı sıra müşteri portföyünün düzenli ve sürdürülebilir olarak
geliştirilmesi faaliyetlerinin yönetimi. Firmanın üretmiş olduğu çocuk bezi , ıslak mendik ve hasta bezi gibi ürünlerin
bütün ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi. Ayrıca ihracat gelirlerinin ve karlılığını arttırılması. Yine firmanın gereksinim
duyduğu gerek hammadde gerekse yedek parçanın yurt dışından temin ve tedarik işlemlerinin yürütülmesi..Yurt dışı
fuarlarına katılarak müşteri portföyü geliştirme çalışmalarında bulunmak. Fuar sonrası teşvik işlemlerinin takibi ve
sonuçlandırılması. Bununla birlikte firma ile devlet kurumları arasında ihracat ve ithalat için gerekli olan işlemlerin
yürütülmesi. Yine akreditasyon işlemlerinin bankalar ile yürütülmesi.
Dış Ticaret Müdürü
3 mo. May 2015 - Aug 2015
Ödül Enerji,, Kayseri
3 mo. May 2015 - Aug 2015
Dış Ticaret Departmanın kurulumu yönetiminin yanı sıra müşteri portföyünün düzenli ve sürdürülebilir olarak
geliştirilmesi faaliyetlerinin yönetimi. Firmanın üretim faaliyetleri için gereksinim duyduğu,ham madde ve yarı mamul
malzeme tedariki, dünya çapında tedarik zinciri oluşturma ve geliştirme. İthalat işlemlerinin yürütülmesi , operasyon
elemanlarının eğitimi ve denetimi. İhracat faaliyetlerinin yürütülerek üretimini gerçekleştirilen nevi türden PV panellerin
yurt dışına ihracatı.
Bütün bu faaliyetlerin proseslerinin her aşamasının takibi ve başarı ile sonuçlandırılması. Ayrıca firmanın ihracatçı
birlikleri, devlet kurumları ve bankalar ile ilişkilerini düzenlemek ve yönetmek.
Aktif Pazarlama Görevlisi
7 mo. Oct 2015 - May 2016
Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri
7 mo. Oct 2015 - May 2016
Üretim ve ithalat konusu olan şekerin yurt içi pazarda pazarlanması ayrıca şirketin tedarik ettiği ürünlerin Türkiye
çapında pazarlanması. Müşteri portföyü oluşturulması. Müşterilerin cari hesaplarının takibi. Şirket iştiraklerinde çalışan
pazarlama personelinin eğitimi. Yapılan faaliyetlerin üstlere raporlanması.

Higher education

Mersin Üniversitesi, Mersin
İktisat
4 years 10 mo. Sep 1998 - Jul 2003

Languages

Turkish - fluent, English - advanced, Russian - intermediate
Resume number: 107
Write a message
Select category
×
Login to your account